Hur söker jag ur fonden?
Till Er som önskar söka medel ur denna fond ber vi att ni gör följande:

Skicka ett brev med en kort beskrivning om varför ni önskar hjälp ur fonden. Vi vill att ni skriver ert namn, telefon, adress eller e-mail så vi kan kontakta er.

Till er som vill söka ur fonden helt anonymt föreslår vi att ni kontaktar en präst ur Svenska kyrkan (eller någon annan person som ni har fullt förtroende för) för att författa ett enkelt brev och skicka det till oss.

Präster inom kyrkan har total tystnadsplikt vilket innebär att dom inte får avslöja vad man i förtroende har sagt till dom.  Vi ber er att be prästen eller den av er utvalda personen ange sina kontaktuppgifter, så vi kan ha fortsatt diskussion med honom/henne.    

Posta er ansökan till:

Marie Samuelsson Minnesfond
c/o SHRA Vansbro
Järnavägen 4
780 50 Vansbro 

Beslut om utdelning ur fonden kommer att ske i maj och i november varje år. I akuta situationer kan dock i undantagsfall beslut tas av styrelsen omgående. Var vänlig att ange detta vid ansökan. 

Eventuella frågor gällande fonden besvaras av styrelsen för SHRA Vansbro Äppelbo