Marie Samuelssons Minnesfond

Marie Samuelsson Minnesfond
Efter flera framgångsrika år av genomförandet av Marie Memorial Race som har resulterat i betydande överskott till de olika mottagarna, har SHRA:s styrelse och medlemmar beslutat att starta en minnesfond till minne av vår mördade sekreterare Marie Samuelsson.

Fondens motto och huvudinriktning är att hjälpa:

Behövande, i Maries anda
Vi har valt denna breda formulering för att vi löpande och utan framtida begränsningar skall kunna stödja både stora och små, där och när det behövs.

Vi har fått hjälp med utformningen och startandet av fonden av Kyrkoherde Robert Van Aarem och godkännande av Elenor Forsberg vid Stiftelseenhet på Länsstyrelsen Dalarna.

Ett stort tack till er för hjälpen!

Alla beslut rörande fonden, beslutas av SHRA:s ordinarie styrelse och redovisas separat i vår årsredovisning.

 

Vi tar tacksamt emot gåvor till fonden.   

Bankgiro: 5013-9914 

 Vi vill poängtera att SHRA Vansbro Äppelbo är och kommer att förbli en politisk fristående organisation.

Vi gillar bilar, våra vänner och försöker ha roligt tillsammans på vår fritid helt enkel.

 

Eventuella frågor gällande fonden besvaras av Styrelsen för SHRA Vansbro Äppelbo