MARIE MEMORIAL RACE

Den 11:e juli 2003 försvann SHRA:s skreterare, eldsjäl och solstråle, 27-åriga Marie Samuelsson. Två månader senare hittades hon, mördad av sin sambo. Han dömdes senare till livstids fängelse. Ensamma kvar blev parets två gemensamma flickor, då 3 och 5 år gamla.

Chocken lamslog SHRA och hela kommunen. Sorgen var bedövande. Nedläggning hotade klubben.Men i stället för att lösas upp beslöt klubben att vända det onda i något gott, att göra någonting bra efter den fruktansvärda tragedin.

För att hedra Maries minne och för att samtidigt hjälpa utsatta i samhället bestämde vi oss för att arrangera dragracingtävlingen "Marie Memorial Race". Gensvaret blev enormt!

I augusti 2004 arrangerades tävlingen första gången. Överskottet blev över alla förväntningar hela 135.441 kr, och det skänktes i sin helhet till kvinnojouren i Västerdalarna. För de pengarna startades/återuppstod två lokalavdelningar.

2005 blev överskottet 147.571 kr. Det gick till BRIS - Barnens rätt i samhället.

2006 blev överskottet 70.572 kr. Det gick till Gävle-Dala Barncancerförening.

2007 blev överskottet 171.215 kr. Då hade Marie Samuelssons Minnesfond inrättats, och beloppet blev startkapital för fonden.

2008 och 2009 fick Marie Samuelssons Minnesfond ytterligare tillskott genom överskotten på 151.486 kr respektive 71.220 kr.

2010 kunde tävlingen genomföras endast den ena av två dagar. Trots det uppstod ett överskott på 41.504 kr. Det skänks till Stiftelsen "Min Stora Dag".

2011 års Marie Memorial Race blev avbrutet p.g.a. extrema väderförhållanden. Lördagens race blev avbrutet efter bara två kvalrundor når århundredets åskväder slog till. Söndagen regnade bort totalt. Överskottet blev trots allt hela 46746 kr som skänkes till FUB Västerdalarna.

2012 Ställde regnet åter igen till det så att söndagen regnade bort, under lördagen kunde vi dock köra av dom flesta klasserna upp till semifinal eller final så vi kunde i alla fall hålla en prisutdelning. Det blev trots allt ett litet överskott på 10 736 kr som gick till Barnens Dags Föreningen.

2013 kunde vi genomföra hela tävlingen för första gången på flera år. Överskottet blev då 82 130 kr som delades lika mellan friends och Marie Samuelssons Minnesfond.

2014 gick allt riktigt bra och överskottet blev hela 103 640 kr och delades 50/50 mellan BRIS och Marie Samuelssons Minnesfond.

Under de år som gått har Marie Memorial Race genererat över 1 000 000 kr till välgörande ändamål.

Marie Memorial Race arrangeras den sista helgen i augusti varge år.

 

 

MARIE SAMUELSSONS MINNESFOND

Marie Samuelssons Minnesfond är en helt fristående organisation, som inrättades 2007 för att förvalta de medel som bl.a. Marie Memorial Race och andra aktiviteter och bidrag skapar. Motto och huvudinriktning för minnesfonden är att hjälpa behövande i Maries anda.

Ur minnesfonden har det skänkts pengar till en mängd olika föreningar och privatpersoner som varit i behov av stöd. Ibland ges bidrag efter ansökan, ibland efter styrelsens eget förslag.

Exempel på aktiviteter/verksamheter som fått ekonomiskt stöd ur fonden är niornas drogfria skolavslutning, Hunflens skidanläggning, Barnens Dagsföreningen i Vansbro och avdelningen för för tidigt födda barn på Falu lasarett. Fonden lämnar också bidrag efter ansökan från privatpersoner med särskilda behov. Beslut om sådana bidrag fattas efter prövning enligt fondens fastställda syfte, och de behandlas under sekretess.

Vi tar tacksamt emot gåvor till fonden på bankgiro 5013-9914. Pastorsexpeditionen i Dala-Järna tar emot kondoleanser och önskemål om gåvobrev.

Marie Samuelssons Minnesfond förvaltas av SHRA Vansbro-Äppelbo och fondens styrelse och revisorer är desamma som för SHRA. Alla beslut om fonden tas av styrelsen. Fonden och klubben är och förblir politiskt fristående och verkar helt ideellt. Se för övrigt klubbens stadgar och fondens statuter.